Những lợi ích thiết thực từ việc triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
Những lợi ích thiết thực từ việc triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
(LĐXH) - Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực triển khai Đề án 06 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một trong những Bộ, ngành đi đầu về xây dựng Chính phủ số. Các kết quả đạt được đã và đang phục vụ hiệu quả cho các hoạt động công tác của Ngành, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.
Những lợi ích thiết thực từ việc triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
Những lợi ích thiết thực từ việc triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
(LĐXH) - Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực triển khai Đề án 06 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một trong những Bộ, ngành đi đầu về xây dựng Chính phủ số. Các kết quả đạt được đã và đang phục vụ hiệu quả cho các hoạt động công tác của Ngành, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trong tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.
Workshop on Finding solutions to increase labour productivity in Vietnam
Workshop on Finding solutions to increase labour productivity in Vietnam
(LĐXH)- The Vietnam General Confederation of Labour (VGCL) will organize a Forum "Improving national labour productivity in 2024" and a conference to evaluate the results of implementing the Regulations on the working relationship between the Government and the VGCL On May 26.
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
(LĐXH)- Những thành tựu đã đạt được về công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (CLC) trong hệ thống GDNN Việt Nam đã được khẳng định, tuy nhiên, trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.