Thời sự
Trang chủ / Thời sự / Thời sự
TPHCM: Khen thưởng 53 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
12:01 PM 17/05/2023
(LĐXH) - Ngày 16/5/2023, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM  phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; đồng chí Lê Văn Thinh, Bí Thư Đảng ủy- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành cùng Bí thư chi – Đảng bộ trực thuộc Sở tham dự.

Qua 2 năm thực hiện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và các cấp ủy các chi, đảng bộ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Kết luận số 21-KL/TW (khoá XIII) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước,... Cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đã chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.Việc tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt chi bộ thường xuyên đã góp phần nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong thời gian qua và mong rằng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Người lao động trong toàn Đảng bộ Sở tiếp tục học và làm theo Bác; phát huy những kết quả đạt được theo phương châm “trên trước, dưới sau” “trong trước, ngoài sau”; “nói đi đôi với làm” với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Trung thực - Kỷ cương” nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Thinh nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng đạo đức, phong cách Người mãi luôn là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam. Bác không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc, mà chính bản thân Bác, cuộc sống của Bác, những việc làm bình thường hằng ngày của Bác là hiện thân của nền văn hóa mới Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023) chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Người và kính dâng lên Người những kết quả lao động sáng tạo hiệu quả mà cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua.

 

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM  tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCMLê Văn Thinh chia sẻ, xuất phát từ Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX), về việc tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó đến nay,  cùng với cả hệ thống chính trị Thành phố, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM từ cấp Sở đến cấp cơ sở liên tục triển khai thực hiện theo chủ trương của Đảng, thông qua các Chỉ thịcủa Bộ Chính trị và hiện nay là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều công việc cụ thể, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… qua đó đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của Thành phố về tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng…

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã bám sát tư tưởng chủ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố trong học tập và làm theo Bác là: học tập và làm theo tình yêu thương con người, chăm lo cho Nhân dân; làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chuyển biến nhận thức sâu sắc về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, có thái độ và thực tâm là công bộc của Nhân dân, thực hành đạo đức công vụ lấy kết quả phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân làm niềm vui lẽ sống; tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao cả của Người; nghiêm túc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác… Trong đó, có nhiều nội dung đột phá,các nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện tại Đảng bộ Sở như: Thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; Chương trình Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công cách mạng; Chương trình An sinh xã hội, phúc lợi xã hội;Chương trình Giảm nghèo bền vững theo phương pháp giảm nghèo đa chiều…

Đặc biệt, trong cơn đại dịch toàn cầu vừa qua, một lần nữa, mục tiêu “tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”, đã được Đảng, Chính phủ và toàn bộ hệ thống chính trị thống nhất hành động. Với riêng TP.HCM, mục tiêu ấy càng xuyên suốt, quyết liệt, khoa học và đã mang lại hiệu quả bền vững trong từng giai đoạn, thời điểm phòng, chống dịch; An toàn cho cộng đồng đi liền với những giải pháp sống tiết kiệm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp lãnh đạo Sở, lãnh đạo đơn vị đã tận tâm, trách nhiệm trong các giải pháp phòng chống dịch và chăm lo cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, sẻ chia cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Tuy nhiên, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW bên cạnh những kết đã đạt được vẫn còn một số khó khăn hạn chế như: công tác tuyên truyền, triển khai học tập của một số chi, đảng bộ còn hạn chế, chất lượng chưa cao; một số cấp ủy chi, đảng bộ chưa chú trọng việc quản lý, giám sát đảng viên, công chức, viên chức trong thời gian tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, các chuyên đề học tập về Bác...; tuyên truyền gương điển hình người tốt, việc tốt chưa được duy trì thường xuyên, chưa tạo sự lan tỏa sâu rộng; Việc đăng ký bản cam kết học tập và làm theo Bác chưa cụ thể, chưa sát với thực tế của Ngành, cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ của từng cá nhân...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM yêu cầu, trong thời gian tới các chi, đảng bộ thuộc Sở tiếp tục triển khai chuyên đề năm 2023“Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP.HCM” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về những nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Đảng bộ Thành phố “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”, của Thành phố về “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội” và của Sở về “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Trung thực - Kỷ cương” để cùng nhau xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình...; ra sức thi đua thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2023.

Tại hội nghị, có 21 tập thể và 32 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khencủa Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

 

Trương Đăng

TAG: TPHCM Khen thưởng 53 tập thể cá nhân tiêu biểuhọc tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Min
Tin khác
Nỗ lực để thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Chính ủy Pháo binh chỉ đạo đại hội thi đua quyết thắng tại Lữ đoàn 96
Đoàn thanh niên Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Ra quân làm sạch biển hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam 2024
Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức hội nghị tìm giải pháp thúc đẩy thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị
Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị
Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt cho đảng viên
Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Xem xét nhiều nội dung quan trọng
Đoàn Trinh sát số 2 Cảnh sát biển đa dạng các hình thức thi đua quyết thắng