Tin trong nước
Trang chủ / Thời sự / Tin trong nước
Bộ Công thương Công bố Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII)
03:50 PM 21/05/2023
(LĐXH)- Quy hoạch điện VIII có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ cho ngành năng lượng mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế.
Ngày 19/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) Hoàng Tiến Dũng cho biết, Quy hoạch điện VIII nêu rõ quan điểm vai trò của ngành điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao đời sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Quy hoạch phát triển điện phải có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả, bền vững và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trước hết; cần theo nguyên tắc tối ưu tổng thể các yếu tố về nguồn điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, có lộ trình phù hợp đi đối với bảo vệ tài nguyên, môi trường và chuyển đổi mô hình kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với chi phí thấp nhất.
Bên cạnh đó, phát triển điện cũng phải bám sát xu thế phát triển của khoa học-công nghệ trên thế giới, nhất là về năng lượng tái tạo, năng lượng mới, gắn với quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp. Chuyển dịch năng lượng phải phù hợp xu hướng quốc tế và bảo đảm bền vững, công bằng, công lý.
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị 
Nhà nước sẽ tập trung đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế để phát triển nhanh ngành điện trên nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và thực hiện cơ chế thị trường về giá bán điện, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia đầu tư, sử dụng điện và đáp ứng yêu cầu phát triển của các vùng, miền.
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Quy hoạch điện VIII có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ cho ngành năng lượng mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế.
Để triển khai thực hiện thành công Quy hoạch điện VIII, trước hết, các bộ ngành và đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp.
Các đơn vị liên quan cần khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng trong quá trình tổ chức thực hiện.
Cùng đó cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách có liên quan nhằm hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đồng bộ, khả thi. Các đơn vị cũng được lưu ý đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật Điện lực (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi), Luật phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị ngành điện, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Một đầu việc nữa cần tập trung thực hiện là phối hợp, hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng đề ra trong Quy hoạch điện VIII để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các cấp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch.
Các đơn vị thuộc ngành công thương cũng được yêu cầu chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành ở địa phương (như quy hoạch về đất đai, xây dựng), tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai các dự án phát triển điện lực trên địa bàn trong tương lai.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong mọi tình huống. Cùng đó, EVN cần tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo nhiệm vụ được giao; chú trọng thực hiện triệt để các giải pháp đổi mới quản trị doanh nghiệp, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm phát triển bền vững.
Các Tập đoàn Dầu khí, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tích cực tìm kiếm các nguồn khí, than ở trong và ngoài nước để bảo đảm cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho sản xuất điện năng, phù hợp với nhu cầu phụ tải. Các đơn vị chủ động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho, cảng phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng, đồng thời tập trung thực hiện đúng tiến độ các dự án nguồn điện được giao./.
Thảo Lan
TAG: Bộ Công thương Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quy hoạch điện VIII
Tin khác
Nỗ lực để thi đua trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Chính ủy Pháo binh chỉ đạo đại hội thi đua quyết thắng tại Lữ đoàn 96
Đoàn thanh niên Cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Ra quân làm sạch biển hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam 2024
Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức hội nghị tìm giải pháp thúc đẩy thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị
Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị
Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt cho đảng viên
Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Xem xét nhiều nội dung quan trọng
Đoàn Trinh sát số 2 Cảnh sát biển đa dạng các hình thức thi đua quyết thắng