Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
03:08 PM 06/05/2024
Xây dựng trường học hạnh phúc
“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Đây là một tiêu chí quan trọng mà bất kì trường học nào cũng mong muốn đạt được. Vậy để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thì trường học đó phải là “Trường học hạnh phúc”.