Video
Theo Truyền hình Nghệ An
10:08 AM 11/04/2024
Lao động chuyển dịch về quê
Thời gian gần đây xu hướng lao động từ thành thị quay về nông thôn gia tăng. Từ ra Tết đến nay, nhiều lao động thay vì xa quê làm việc thì đã quyết định ở lại quê sinh sống và tìm việc làm. Nhiều lao động cho rằng, ở lại quê hiện nay có thu nhập ổn định, vừa có chế độ đãi ngộ tốt. Ngoài ra, điều này cũng giúp Doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.