Video
Theo BTV
03:13 PM 06/05/2024
Kết nối cung ứng lao động cho doanh nghiệp tại Bình Dương
Nhằm tạo cơ hội cho người lao động lựa chọn việc làm và được đào ngành nghề phù hợp, thời gian qua, các đơn vị tuyển dụng đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm, nỗ lực chuyển đổi số nhằm kết nối cung cầu lao động.