Video
Theo VTV1
02:33 PM 29/05/2023
Bảo vệ trẻ em trong thế giới số
Hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin ngày càng lớn mạnh đã mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro vô hình tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em.