Video
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
02:25 PM 19/10/2023
40 năm đổi mới chính sách xã hội ở Việt Nam

Ngày 13/10, Đoàn công tác nhóm 3 (thuộc Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam) đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH). Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung và Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Văn Linh chủ trì buổi làm việc. Về phía Bộ LĐTB&XH có Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ tham dự.